Should children get pocket money?

(Trẻ em có nên nhận tiền tiêu vặt?) Đọc báo bằng tiếng Anh là một trong những cách học từ vựng tốt để nâng cao kỹ năng Speaking và Writing. Mình gửi các bạn một bài báo nói về việc có nên cho trẻ con tiền tiêu vặt hay không....

8 Health Benefits to Being an Early Riser (Part 1)

(8 Lợi ích Sức khỏe khi Trở thành Người dậy sớm?) (Phần 1) Đọc báo bằng tiếng Anh là một trong những cách học từ vựng tốt để nâng cao kỹ năng Speaking và Writing. Mình gửi các bạn một bài báo về 8 Lợi ích Sức khỏe khi Trở thành...

TÀI LIỆU LUYỆN LISTENING & READING CƠ BẢN

Chào các bạn, Có nhiều bạn gặp khó khăn khi luyện Listening và Reading với bộ Cam. Có bạn thì không bắt kịp tốc độ bài nghe, có bạn thì không hiểu được 50% nội dung bài đọc. Hoặc có bạn làm sai 1 dạng bài hoài, ví dụ như...

ĐỀ THI WRITING VÀ SPEAKING 01-02/07/2020

Gửi các bạn đề thi Writing và Speaking của bạn Minh Yến. Writing 02/07/2020_IDP HCM Task 1: Bar chart (the number of people watching 4 types of sports in Australia in 2005, 2009 and 2013) Task 2: Young people nowadays spend too much time and money following fashion trends (e.g:...

[VOCAB] BIODIVERSITY (ĐA DẠNG SINH HỌC)

Source: The Guardian Mình gửi các bạn bài học từ vựng được trích từ trang báo nổi tiếng The Guardian. Đọc báo tiếng Anh là một cách hay để thu hoạch các cụm từ chất lượng cho Speaking và Writing. Chủ đề hôm nay là Biodiversity, thuộc chủ đề lớn...

Bài IELTS Reading 25/04/2020.

Gửi các bạn bài Passage 3 của ngày 25/04/2020. Theo các bạn đi thi báo về thì đề này giống y chang bài này. Đây là bài mà mình đã đưa vào chương trình dạy từ hơn 1 năm trước. Các bạn xem từ vựng mình tổng hợp và làm...

TỪ VỰNG THIẾT YẾU và SYNONYMS_READING (phần 1)

Chào các bạn, Mình là Hưng, Reading 9.0. Hôm nay mình gửi các bạn tổng hợp những từ vựng thường gặp trong Reading cùng với các synonym và cách diễn đạt tương đương của nó. Khi các bạn nắm nhiều từ vựng và các cách paraphrase những từ đó thì...