[TOPIC VOCABULARY] FOOD

Series từ vựng theo từng chủ đề giúp các bạn hệ thống và bổ sung những từ vựng cần học. Chủ đề Food thường xuất hiện trong bài thi Speaking. Hãy cùng học những từ vựng theo chủ đề này bạn nhé.

[TOPIC VOCABULARY] VACCINE

Series từ vựng theo từng chủ đề giúp các bạn hệ thống và bổ sung những từ vựng cần học. Chủ đề Vaccine có nhiều từ vựng mới rất thú vị mà các bạn có thể áp dụng trong kì thi Speaking IELTS. Mời các bạn tham khảo!  

[TOPIC VOCABULARY] FASHION

Series từ vựng theo từng chủ đề giúp các bạn hệ thống và bổ sung những từ vựng cần học. Chủ đề Fashion thường xuất hiện trong bài thi Speaking. Hãy cùng học những từ vựng theo chủ đề này bạn nhé.    

[TOPIC VOCABULARY] ADVERTISING

Series từ vựng theo từng chủ đề giúp các bạn hệ thống và bổ sung những từ vựng cần học. Chủ đề Advertising có thể sẽ làm khó nhiều bạn. Hãy cùng học những từ vựng theo chủ đề này bạn nhé. CHÚC CÁC BẠN HỌC VÀ THI TỐT!

Đề thi Speaking và Writing 11/07/2020

Gửi các bạn đề thi của bạn Tường Vy báo về. Bạn Vy thi ở BC, HCM.  Writing In many countries, people spend more hours in their workplace each day. Why? Is this a positive or negative development?  Speaking Part 1 _ Fish and Fishing Do you eat fish? Where do...

CONSPICUOUS

(nổi bật / gây chú ý / thu hút mọi ánh nhìn) MEANING: EASY TO SEE OR NOTICE; LIKELY TO ATTRACT ATTENTION (OXFORD)  Cách phát âm: /kənˈspɪkjuəs/  Đây là từ vựng mình hay dùng trong Speaking. Các bạn chú ý phát âm của từ này khi sử dụng nhé.  Một...

IN/BY LEAPS AND BOUNDS

[(tăng hoặc phát triển) nhanh chóng] MEANING: VERY QUICKLY; IN LARGE AMOUNTS (OXFORD)  Idiom này dùng để diễn đạt điều gì đó phát triển hoặc tăng nhanh chóng. Nó thường hay đi chung với các động từ: increase, grow, improve… Các bạn có thể dùng “in leaps and bounds” hoặc...

DOWN IN THE DUMPS

MEANING: UNHAPPY  Idioms này được cả hai Từ điển Cambridge và Oxford xếp loại C2. Đây có thể là một lựa chọn bổ sung mới bên cạnh những cách diễn đạt quen thuộc như unhappy và sad. Idiom này dùng cho Speaking các bạn nhé.  Một số ví dụ về...