8 Health Benefits to Being an Early Riser (Part 1)

(8 Lợi ích Sức khỏe khi Trở thành Người dậy sớm?) (Phần 1)
Đọc báo bằng tiếng Anh là một trong những cách học từ vựng tốt để nâng cao kỹ năng Speaking và Writing. Mình gửi các bạn một bài báo về 8 Lợi ích Sức khỏe khi Trở thành Người dậy sớm. Mình có dịch ý và tổng hợp những cụm từ hay bên dưới nhé.
Nguồn: neurotrackerx.com
“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise” – Benjamin Franklin
(“Đi ngủ sớm và dậy sớm làm cho một người khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan” – Benjamin Franklin)
“One key to success is to have lunch at the time of day most people have breakfast.” – Robert Brault
(“Chìa khóa đến thành công là ăn trưa vào thời điểm hầu hết mọi người đều ăn sáng trong ngày”. – Robert Brault)
There are many famous quotes by famous and influential people about rising early in the morning. But is there any strength to these quotes? This article talks about 8 benefits of being an early riser.
(Có rất nhiều câu nói nổi tiếng của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng về việc dậy sớm vào buổi sáng. Nhưng những câu trích dẫn này có thuyết phục không? Bài báo này nói về 8 lợi ích của việc dậy sớm.)
Early mornings for some can be a drag, and let’s be honest here, there will always be morning’s especially when it’s dark outside that all you will want to do is pull the covers over your head for an extra 5 minutes.
(Thức dậy sớm đối với một số người có thể là một việc đầy khó chịu, và thành thật mà nói, sẽ luôn có những buổi sáng, khi bên ngoài trời tối mà tất cả những gì bạn muốn làm là kéo chăn trùm kín đầu thêm 5 phút nữa.)
With so many benefits to waking up early, from enhancing your productivity in school or work, to being better able to stick to a diet plan to having more energy levels and better mood, it’s easy to see why many famous people swear by it attributing to their success, Richard Branson for example says he wakes at 5 am each morning.
(Với rất nhiều lợi ích của việc thức dậy sớm, từ việc nâng cao năng suất ở trường học hoặc nơi làm việc, khả năng tuân thủ chế độ ăn kiêng tốt hơn để có nhiều năng lượng hơnvà tâm trạng tốt hơn, thật dễ hiểu tại sao nhiều người nổi tiếng tin rằng việc dậy sớm làm nên thành công của họ, ví dụ như Richard Branson nói rằng ông thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi sáng.)
Knowing this it is hard not to adopt this way of life to your daily routine. So let’s talk about some of these benefits and how to become an early riser.
(Thật khó để không áp dụng cách sống này vào thói quen hàng ngày của bạn nếu như bạn biết điều đó. Vì vậy, hãy nói về một số lợi ích này và cách trở thành người dậy sớm.)
1. Positive Outlook (Vẻ ngoài tích cực)
According to studies early risers often tend to go to bed early as well, which means they are more likely to get the 7-9 hours recommended sleep for adults.
(Theo các nghiên cứu, những người dậy sớm cũng thường có xu hướng đi ngủ sớm, có nghĩa là họ có nhiều khả năng ngủ đủ 7-9 tiếng như đã được khuyến nghị cho người lớn.)
Sleeping the full amount regularly is said to help lead towards a healthier body and mind, which in turn has its own benefits, so it is easy to see why early risers may be less stressed and have more positivity in their lives.
(Ngủ đủ giấc thường xuyên được cho là giúp hướng tới một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh hơn, điều này cũng có những lợi ích riêng, vì vậy dễ hiểu tại sao những người dậy sớm có thể ít căng thẳng hơn và tích cực hơn trong cuộc sống.)
2. More Energy (Nhiều năng lượng hơn)
More rest equals more energy, plain and simple. If you get into the routine of rising early and retiring to bed early you are more likely to have a better sleeping patternwhich leads to being more energetic throughout the day, helping you accomplish your goals and tasks in a faster and more productive manner.
(Nghỉ ngơi nhiều hơn đơn giản là đồng nghĩa với việc có nhiều năng lượng hơn. Nếu bạn có thói quen dậy sớm và đi ngủ sớm, bạn sẽ có thói quen ngủ tốt hơn, bạn sẽ tràn đầy năng lượng hơn trong cả ngày và cũng giúp bạn hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.)
Hy vọng những ý tưởng và cụm từ trên giúp ích cho các bạn.
Các bạn đón đọc phần 2 nha.
Cheers.
……………………………
Chúc các bạn học và thi tốt!
==== ❤====
Jay Nguyen IELTS