TUYỂN SINH LỚP IELTS 
Yêu cầu đầu vào: có nền tảng tiếng Anh căn bản (tương đương TOEIC 450+ hoặc IELTS 4.0)
🎯 Mục tiêu đầu ra: 6.5+
✨ Chương trình học: luôn đảm bảo theo tiêu chí Cập nhật, Đúng trọng tâm, Hiệu quả. Chương trình học 4 kỹ năng, trong đó tập trung nhiều thời gian học trên lớp Speaking và Writing. Các lớp đều được hướng dẫn bởi giáo viên IELTS giàu kinh nghiệm, đã đào tạo nhiều học viên đạt điểm cao.
🎤 SPEAKING: Kỹ năng học chủ yếu trên lớp. Các bạn được hướng dẫn cách triển khai ý tưởng tự nhiên, học từ vựng theo từng chủ đề – do Mr. Hưng (Speaking 8.0) biên soạn. Các bạn được thực hành mỗi buổi trên lớp theo sát bộ đề đang ra thi nhất – được cập nhật hàng tuần.
✍️ WRITING: Các bạn được hướng dẫn chi tiết cách viết đơn giản, hiệu quả, bám sát các tiêu chí chấm điểm. Các bài viết của các bạn đều được chấm chi tiết, nhận xét và gợi ý cách triển khai tốt hơn. Với mỗi bài viết các bạn đều nhận được một bài mẫu được Mr. Hưng trực tiếp viết – bài mẫu thầy viết luôn được chấm bởi giáo viên IELTS bản xứ để đảm bảo chất lượng để các bạn tham khảo.
🎧📙 LISTENING VÀ READING: Các bạn được hướng dẫn cách làm chi tiết, hiệu quả cho các dạng câu hỏi khác nhau giúp các bạn giải nhanh và chính xác.
✨ TÀI LIỆU THAM KHẢO: Khi đăng ký học, các bạn được tặng 2 sách tổng hợp các bài viết mẫu Band 8-9 cho cả Task 1 và Task 2, 2 sách tổng hợp bài mẫu Speaking – tất cả đều được viết bởi giáo viên IELTS bản xứ và 1 bộ đề Speaking dự đoán những đề đang ra thi, 1 mini ebook tổng hợp các cụm từ áp dụng để lấy Speaking Band 8.