Đăng Khoa

“Các buổi học do thầy dạy rất thoải mái, thầy chia sẻ các kĩ năng làm bài chi tiết và mình cảm thấy nhờ học thầy mà mình tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.
Phần Writing thầy sửa bài rất chi tiết và dò từng lỗi nhỏ để sửa và hướng dẫn mình khắc phục lỗi.
Phần Speaking thầy hướng dẫn các cách trả lời câu hỏi trong bài thi cũng như cho mình những từ vựng và cụm từ hay để sử dụng trong giao tiếp cũng như trong bài thi IELTS.
Phần Reading thầy cho mình những tip và cách bố trí thời gian và chọn những câu nào làm trước giúp mình cảm thấy phần này dễ dàng hơn so với trước cũng như làm bài hiệu quả nhất trong các bài tập ôn và bài thi thật.
Phần Listening thầy cũng chỉ các tip rất hay và hữu ích với mình trong kì thi IELTS.
Mình cảm thấy thầy khá vui tính nên học với thầy thoải mái cực kì nha. 😍😍😍
ten out of ten, không có gi để chê nha thầy ơi!!!!!!!!!!💯💯💯