Việt Trinh

“So với các giáo viên dạy IELTS ở những trung tâm khác, mình chọn học với thầy vì cách thầy dạy rất dễ hiểu và hiểu 1 cách rõ ràng. Mỗi từ vựng thầy dạy đều được phân tích rỏ ràng và cách dùng như thế nào. Nhờ đó mà mình có thể sử dụng noq chinhq xác hơn.
Bên cạnh đó thì writing của mình trước đây siêu tệ thì sau 1 thời gian học với thầy mà kiến thức cũng như cách để viết 1 bài writing không còn là khó khăn nữa.
Với speaking, forecast mỗi quý đều được thầy hướng dẫn trả lời rõ ràng và hợp lý. Thầy cũng sẽ cho bài tập để giúp mình boost speaking skill.
Finally, nhờ sự hướng dẫn của thầy mình đã đạt target với 6.5 overall. Cám ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua.”