Thu Thảo

“Mình đã học thầy và cực kì thích cách thầy truyền đạt.
Mới học thầy, mình hoàn toàn ko hiểu gì về IELTS, làm reading rất tệ. Nhưng thầy dặn tụi mình chăm làm reading bộ Cam rồi liệt kê câu hỏi mà mình băn khoan.
Do đó, mình đã liệt kê chi tiết những thắc mắc của mình. Thầy giải đáp cực kì chi tiết và dễ hiểu đến nỗi mà mình thốt lên là: “à, ra là vậy! 😅😅😅
Trên lớp, cứ ko hiểu thì lên tiếng hỏi, thầy sẽ giải đáp cực kì chi tiết, giải đáp cho đến khi mình hiểu thì thôi.
Writing thầy cực kì đỉnh. Cách thầy viết và cách tìm ý viết cực kì logic và “gần gũi”.
Thầy chấm writing kĩ lắm, lần đầu mình gửi bài, thầy chấm đỏ bài luôn. Nhưng nhờ vậy mà mình mới được 7.0 ielts á.
Mình cực kì recommend thầy nha các bạnnnn”